Check in sống ảo ở Lanmark81

Mấy bạn có đi Lanmark 81 buổi tối chưa, lên hình cũng ảo lắm nè
người yêu thích