che & sinh to trinh

Chè & Sinh Tố Trinh

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 916 Ngô Quyền, P. An Hải Bắc, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app