che ngoc bich - nguyen luong bang

Chè Ngọc Bích - Nguyễn Lương Bằng

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 88 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app