chao trai, tao pho & thach dua - kdt dinh cong

Cháo Trai, Tào Phớ & Thạch Dừa - KĐT Định Công

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: D7 Lô 12 KĐT Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app