Cháo lòng Nam Định

Cháo lòng Nam Định nhưng bán tại đường 16, Linh Trung, Thủ Đức Trên đường mình về nhà hôm nay, thấy có quán cháo lòng Nam Định mới mở ở 18 đường số 16 Linh Trung Thủ Đức. Ban đầu kêu tô cháo lòng, tính ăn nhẹ. Ai ngờ ra tô cháo không cộng dĩa lòng cũng khá to! Nói chung ăn cũng okie! Giá cho phần đầy đủ trong hình là 50K! Dĩa lòng nói chung nhiều lắm 😁
người yêu thích