Liên Hệ
chan ga o ke

Chân Gà Ô Kê

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 21 Văn Cận, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app