cat tuong - banh mi bo online

Cát Tường - Bánh Mì Bơ Online

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Cầu Trắng, Cột 8, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app