Cận Cảnh Tôm Thẻ Vừa Thăm Lú Vào

Cận Cảnh Tôm Thẻ Vừa Thăm Lú Vào Trong chuyến đi thăm tôm tối này của mình đã thăm được hơn 200kg tôm thẻ Và vào nhà thì có thương lái lại cân liền luôn để tôm không bị đỏ Có dịp các bạn về quê mình trải nghiệm nha
người yêu thích