cafe sinh to 001

Cafe Sinh Tố 001

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 8bis Sư Vạn Hạnh, P. 3, Quận 10, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app