cafe san thuong

Cafe Sân Thượng

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 106 Mạc Đĩnh Chi, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (064) 3 06 999

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app