Liên Hệ
cafe man do

Cafe Man Đỏ

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 36 Nguyễn Viết Xuân (17/149 Nguyễn Ngọc Nại), Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Giá tiền: 12.000VND - 45.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app