cafe 88

Cafe 88

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 88 Nguyễn Hữu Huân, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Giá tiền: 15.000VND - 50.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app