Liên Hệ
cafe 150 - nguyen tieu la

Cafe 150 - Nguyễn Tiểu La

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 150-152 Nguyễn Tiểu La, P. 5, Quận 10, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app