Cafe 101 - Sư Vạn Hạnh

Cafe 101 - Sư Vạn Hạnh

Giá: 8.00Thức ăn: 5.00Dịch vụ: 8.00Không gian: 8.00
open_time.png Giờ hoạt động: 0:00h - 23:00h
address.png Lầu 2, 758 - 760 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm