Liên Hệ
ca lang song hong - han thuyen

Cá Lăng Sông Hồng - Hàn Thuyên

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 19 Hàn Thuyên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (04) 39 728 441

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app