burger dia bay

Burger Đĩa Bay

2 reviews
open_time.png Giờ hoạt động: Từ 09:00 đến 22:00
address.png 51 Trần Quốc Toản, Phường 08, Quận 3, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm