Bún đậu mắm tôn cs 2 cô ba anh

Hôm đi ăn ý , thấy không ngon lắm. Lòng dai - dồi mặm. Một mẹc 2 người ăn hết 85K Dồi thêm 15-20K 107 vĩnh hội , phường 4 , Q4.
người yêu thích