Bún Đậu 20K - Nguyễn Tri Phương

Bún Đậu 20K - Nguyễn Tri Phương

10 reviews
Giá: 8.44Thức ăn: 6.67Dịch vụ: 8.22Không gian: 7.56
open_time.png Giờ hoạt động: 9:00h - 22:00h
address.png 398 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm