Bún Chả Hàng Quạt

Bún Chả Hàng Quạt

32.500 đồng / người
open_time.png Giờ hoạt động: 10:00h - 14:00h
address.png Ngõ 74 Hàng Quạt, Quận Hoàn Kiếm
Đánh giá địa điểm