Bún bò Huế Hạnh

Bún bò Huế Hạnh

open_time.png Giờ hoạt động: 7:00h - 22:00h
address.png 135 Bành Văn Trân, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm