Buger + Gà rán + Pepsi 😁😁😁😁

🍔 + 🍗 + 🥃 = 🎉🎉🎉🎉 Buổi trưa của 4 người hết 322k Vừa gà, vừa buger bò, buger tôm, nước có gas No nê lun 😋😋😋
người yêu thích