bros bbq - nguyen thi dieu

Bros BBQ - Nguyễn Thị Diệu

3 reviews
Giá: 10.00Thức ăn: 5.00Dịch vụ: 10.00Không gian: 10.00
open_time.png Giờ hoạt động: 11:00h - 23:00h
address.png 47 Nguyễn Thị Diệu, Quận 3, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm