Bông lan mini

Một cái bánh nhỏ nhỏ bé như vậy chỉ có 2k một cái mà ăn không bị ngán, hộp đầy như vậy tầm chỉ có 10 cái. Mình thấy rất ít chỗ bán mấy loại bánh mini như này. Bánh hơi ngọt, mềm mềm của bánh, nói chung mình thấy tạm ổn.
người yêu thích