bobby chinn - ba trieu

Bobby Chinn - Bà Triệu

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 1 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (04) 39 348 577 - (04) 39 348 578

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app