bobapop

Đi học về qua uống thử bobapop. Cảm nhận đầu tiên là quán đẹp, nhân viên lịch sự, tuy nhiên nước uống thì lại dở ko ngon lắm.
người yêu thích