bo nuong hoa beo - pham hong thai

Bò Nướng Hòa Béo - Phạm Hồng Thái

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 57B Phạm Hồng Thái, Quận Ba Đình
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app