. Bò nhúng lẩu thái😋

bò tái vừa tới nhúng vào 3s gắp ra bỏ vào miệng nó tuyệt vời làm sao nhứt là cái nước chấm thần thánh cay cay nó đã làm sao không thể diễn tả được
người yêu thích