bo ne 3 ngon - bo quanh lua hong - nguyen thi nho

Bò Né 3 Ngon - Bò Quanh Lửa Hồng - Nguyễn Thị Nhỏ

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 68A Nguyễn Thị Nhỏ, Quận 1, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app