1/5

Bò mỡ chài 30k quận 1

Bò mỡ chài 30k/phần gồm 5 bé bò, bụm rau, bụm bánh tráng, 5 bé bánh hỏi vầy ổn, nhưng thịt bột bột kì kì sao ấy, không ngon như thời đầu hay ăn. Trứng cút nướng muối ớt 15k/chén làm cay mệt tới, nhưng là món vơ đét ở đây, thấy người ta gọi nên bắt chước theo. Chậc, có những thứ không nên cố quá để thành quá cố 🥲

heart.png share.png
1.331 lượt xem bài viết