Bò Lế Rồ - Cao Thắng

Bò Lế Rồ - Cao Thắng

18 reviews
Giá: 8.80Thức ăn: 5.80Dịch vụ: 8.40Không gian: 8.80
open_time.png Giờ hoạt động: 10:00h - 22:00h
address.png 2 Cao Thắng, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm