black lion - sua tuoi tran chau duong den

Black Lion - Sữa Tươi Trân Châu Đường Đen

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 234 Phan Văn Trị, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app