Bình Yên ....

Một chuyến đi như bao lần trước... đến Đà Lạt để tìm đến sự yên bình, cái lạnh mà Sài Gòn ko bao giờ có...
người yêu thích