binh trong - lau thap cam

Bình Trọng - Lẩu Thập Cẩm

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 63 Thánh Thiên, P. Lê Lợi, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app