Biển Dốc lết-Ninh hoà

Mình thích biển nên những nơi nào có biển mình điều quyết định sẽ đi đến ngoài tắm biển bạn còn được thường thức hải sản thật tươi. Ngoài ra còn có những trò trên biển rất hấp dẫn như nhà phao trên mặt nước, chạy Cano trên mặt biển thử sức với trò chơi trên mặt biển cùng chúng bạn
người yêu thích