Liên Hệ
bbq kobeya

BBQ KOBEYA

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 28 Ngô Văn Năm, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 229 080

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app