Bắt Tôm Càng Ở Miền Tây Đã Như Thế Nào (Nên Xem Để Biết - Thu hoạch gần 2 tấn Tôm)

Nếu Có dịp về huyện Vĩnh Thuận, Tỉnh Kiên Giang thì cả nhà xem người dân nơi đây bắt tôm thú vị và thân thương như thế nào. Nhờ thời tiết và nguồn nước thuận lợi, người dân ở đây đã trúng vụ tôm này. Từ sáng sớm thì chủ vuông tôm (ở đây là vuông của chú mình), thì chú mình đã phải chạy máy dầu bơm nước ra ngoài từ rất sớm để nước cạn thì mình mới bắt tôm dễ dàng hơn. Mờ mờ sang thì vuông tôm (ao tôm) đã rất nhộn nhịp, ai nấy ở đúng vị trí của của mình để chuẩn bị cho một ngày bội thu này. Để có tôm thu hoạch ngày hôm nay thì chú mình phải thả tôm từ 4 - 5 tháng trước đó, và cho ăn đều đặn.
người yêu thích