baoz dimsum

baoz dimsum - anh 1

baoz dimsum - anh 2

baoz dimsum - anh 3

baoz dimsum - anh 4

baoz dimsum - anh 5

Không gian ở đây thì khỏi chê rồi, món Hoa nhưng giá rất Việt Nam, phục vụ chu đáo nhiệt tình, lễ lộc gì đến đây hẹn hò, tụ tập là lý tường


heart.png share.png
236 lượt xem bài viết