Bánh Trứng Ấn Độ

Bánh Trứng Ấn Độ

open_time.png Giờ hoạt động: 15:00h - 22:00h
address.png 103/25 Hồ Thị Kỷ, Quận 10, TP. HCM
Đánh giá địa điểm