Bánh tráng - Vạn Kiếp

Bánh tráng - Vạn Kiếp

Giá: 10.00Thức ăn: 5.00Dịch vụ: 8.00Không gian: 6.00
open_time.png Giờ hoạt động: 18:00h - 23:00h
address.png 104 Vạn Kiếp, phường 3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đánh giá địa điểm