Liên Hệ
banh trang thit heo ba huong - chi lang

Bánh Tráng Thịt Heo Bà Hường - Chi Lăng

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 84 Chi Lăng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 2 225 957

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app