Bánh Tráng Thành - Nguyễn Trãi , Q5

Ăn nhiều chỗ nhưng đặc biệt chỗ này luôn làm tôi không thất vọng . Công ty lần nào cũng order trên Now 1 lần 3,40 suất
người yêu thích