Bánh tét Anh Đào

Bánh tét dĩa, bao gồm 2 khoanh bánh tét kèm chả lụa, chả hoa và pate năm thụy. ăn cùng dưa món và củ kiệu
người yêu thích