banh mi que phap - song hanh

Bánh Mì Que Pháp - Song Hành

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 29/15 Song Hành Quốc Lộ 22, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 10.000VND - 17.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app