Bánh mì Huynh Hoa

Mình mua lúc 17h kém nhưng mà không đông lắm, tới có vài người thôi, vừa đứng vô hàng là tới mình luôn 😗. Vừa mới dặn nhân viên là " không lấy hành, nhiều ớt " là nhân viên đưa luôn ổ bánh mì đầy đủ đã làm sẵn, bảo mình thông cảm 😳😳😳 . Chắc do đông quá nên họ làm sẵn để khách tới là có ngay . Cầm ổ bánh mì cứ nghĩ là 2 ổ không đó, nặng lắm. Giống như nhiều bạn review thì đúng là không có gì đặc sắc, dù vậy thì mình thấy ngon , mình ăn hết 1 ổ luôn 😅😅😅. Lần sau mình sẽ ăn của Phúc Long để so sánh xem bên nào đáng tiền hơn 😙😙😙
người yêu thích