Bánh mì

Lâu lâu không ăn lại thèm bánh mì cực mà ăn thì muốn ăn đến khi ngán mới ngưng. Một ổ như vậy 16k giá hợp lại là món ăn bình dân người Việt nữa.
người yêu thích