banh gio chay xom dat

Bánh Giò Chay xóm đất

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 265 Đường Xóm Đất, Phường 9, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app