banh can co lan

Bánh Căn Cô Lan

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 107 Đường 2 Tháng 4, P. Vạn Thắng, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app