banh bach tuot

banh bach tuot

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: b1 cu xa phu lam b gan truong hoc lam son cap 1
Điện thoại: 092827398
Giá tiền: 12VND - 20VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app