Báng tráng chuối

Nhìn mà thương chú nướng bánh nướng từng cái khói bay vào mắt cay mắt chú
người yêu thích