bali tra sua

Bali Trà sữa

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 700 Lê Hồng Phong, Quận 10, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 66 527 071

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app